Album của năm

Hạng mục ‘Album của Năm’ trở nên khó lường sau thay đổi mang tính bước ngoặc của Grammy 2019

Grammy 2019 mở rộng số ứng cử viên cho các giải chính khiến cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ trở nên khó đoán.

Chỉ còn một tháng nữa 2018 sẽ kết thúc. Hãy cùng điểm lại 8 khoảnh khắc âm nhạc trong quá khứ từ năm 2010-2017.