Mang tiếng nhóm nhạc mà khán giả chỉ nhớ duy nhất 1 thành viên: Đáng tiếc hay xót xa?

Có rất nhiều nhóm nhạc cũng như thế đấy.

Mang tiếng nhóm nhạc mà khán giả chỉ nhớ duy nhất 1 thành viên: Đáng tiếc hay xót xa?
2.7009799480438-