Ẩm thực > Back

Chiều Hà Nội mát trời thế, còn đợi gì mà không rủ nhau đi ăn thịt xiên nướng ở 4 hàng quán này?

Chiều Hà Nội mưa mưa mát trời, tan tầm cũng là lúc bụng đói meo. Còn đợi gì mà không hẹn hò nhau đi ăn thịt xiên nướng cơ chứ!

Chiều Hà Nội mát trời thế, còn đợi gì mà không rủ nhau đi ăn thịt xiên nướng ở 4 hàng quán này?