Ẩm thực > Back

Hương vị quê nhà: Thương hoài canh cá ngạnh nấu khế

Những hôm lưới nặng cá tôm, cậu thường ghé nhà tôi biếu ít cá để nấu ăn. Khi thì mớ cá mại, cá diếc, khi thì mớ tôm, mơ tép, thỉnh thoảng là mớ ốc sông... đang còn tươi rói. Nhưng tôi nhớ nhất là mớ cá ngạnh cậu đưa nấu canh với khế chua...

Hương vị quê nhà: Thương hoài canh cá ngạnh nấu khế