Animoji

Đây là lý do khiến Facebook “tránh Apple như tránh tà“, rất sợ các fan dùng đồ nhà Táo

Mối tư thù của Facebook này dần trở nên sâu sắc hơn chỉ vì một update nhỏ vào tháng 6 vừa rồi từ Apple.