Attacus atlas Linnaeus

Nghệ An: Bướm khổng lồ cánh hình đầu rắn

Anh Tạ Văn Hiền ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An trong lúc chặt tre làm nhà đã phát hiện một con bướm khổng lồ.