Bảy Tình chua ngoa

Lần hiếm hoi Hoài Linh giả gái trở lại để ủng hộ cháu nuôi

Hoài Linh vào vai bà Bảy Tình chua ngoa, đanh đá trong Webdrama Tay buôn, buông tay?.