Bọn trẻ 0x

“Game thủ ế ngưng than vãn đi! Các cô các cậu còn sướng hơn thời bọn tôi chán!”

Bọn trẻ 0x bây giờ yêu nhau qua game như ngóe, nào biết ngày xưa anh chị đã từng khổ sở như thế nào.