Cần lắm đấy

‘Ông mối’ Ali Hoàng Dương đã chịu xuất hiện trong ‘Cần lắm đấy’ phiên bản khóc không nổi…

Cùng lắng nghe phiên bản 'lầy lội' nhưng không kém phần hay ho của Cần lắm đấy nhé!

Cả Tuệ Phương và Giáng My đều từng được Đông Nhi nâng đỡ tại cuộc thi ở The Voice.