chiếc va li

Quà tặng mẹ vợ

* Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:- Để khuyến khích con gái tớ học nhạc, tớ tặng nó cây đàn violon. Nhưng chẳng ăn thua gì cả.