chính trực

Chồng nguyện vào địa ngục vì vợ

Có hai vợ chồng nọ cãi nhau chí chóe suốt ngày.