con thuyền

Thanh niên cứng troll gấu

Khi đang tán tỉnh nhau mà gấu cứ bắt ngồi khen gấu thì biết khen sao?