Đào hoa xán lạn

Liệu Phùng Thiệu Phong có trở thành Trần Tư Thành tiếp theo?

Phùng Thiệu Phong và Trần Tư Thành đều là hai lãng tử trong giới giải trí, hai người cùng tuổi, và cùng có những điểm chung khá trùng hợp, liệu hôn nhân của họ có giống nhau?