địa chỉ người nhận

Thấy gói hàng chứa thứ di chuyển, không ngờ lôi ra cả một con trăn

Bức ảnh gói hàng được chia sẻ rộng rãi trên internet, sau khi các nhân viên bưu điện ở Malaysia phát hiện dấu hiệu bất thường.