Game > Back

Bom tấn Nghịch Thủy Hàn tràn ngập cheat và Auto tự đánh sau 1 tuần ra mắt

Được biết, Nghịch Thủy Hàn vốn là một game không auto và thậm chí người chơi còn phải trả phí giờ chơi. Sau khi được chơi thử miễn phí đến level 34, game thủ sẽ cần phải trả tiền giờ chơi để có thể tiếp tục trải nghiệm tiếp.

Bom tấn Nghịch Thủy Hàn tràn ngập cheat và Auto tự đánh sau 1 tuần ra mắt