Game > Back

Caster Dota 2 dại dột để lộ thông tin mới về Artifact, bị Valve “khóa miệng” vĩnh viễn

Việc để lộ thông tin tuyệt mật về Artifact là điều vô cùng dại dột của thanh niên caster Dota 2, việc làm trên đã khiến anh ta chịu hình phạt nặng nề từ Valve.

Caster Dota 2 dại dột để lộ thông tin mới về Artifact, bị Valve “khóa miệng” vĩnh viễn