Game > Back

Chơi xong những tựa game này, dù bạn có sắt đá đến đâu thì cũng phải rơi nước mắt

Game không chỉ có hận thù, đấu đá hay chém giết. Game còn có cả tình nghĩa, sự kết nối thiên liêng giữa người với người, và quan trong hơn hết, nó còn mang cả những ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Chơi xong những tựa game này, dù bạn có sắt đá đến đâu thì cũng phải rơi nước mắt