Game > Back

Có thể bạn không tin: trò chơi Mario gốc còn có dung lượng nhẹ hơn một bức ảnh screenshot

Ngành công nghiệp game có lẽ là một trong những ngành phát triển nhanh nhất. Và thế hệ chúng ta là những người may mắn khi được “bơi” trong cơn sóng game ngày một vĩ đại và to lớn hơn.

Có thể bạn không tin: trò chơi Mario gốc còn có dung lượng nhẹ hơn một bức ảnh screenshot