Công chúa Đào siêu đáng yêu trong game Mario 3D World

[Game]

Ai từng chơi game Mario chắc đã biết, anh chàng lúc nào cũng có nhiệm vụ vượt qua cả tá thử thách để giải cứu công chúa Đào - Peach Princess. Cho nên, phiên bản Super Mario 3D World không thể nào thiếu được nhân vật này.

Công chúa Đào siêu đáng yêu trong game Mario 3D World

Ai từng chơi game Mario chắc đã biết, anh chàng lúc nào cũng có nhiệm vụ vượt qua cả tá thử thách để giải cứu công chúa Đào – Peach Princess. Cho nên, phiên bản Super Mario 3D World không thể nào thiếu được nhân vật này.

Cosplayer với nickname Ice Doll đã hóa trang thành công chúa Đào theo phiên bản nâng-cấp-mức-độ-dễ-thương với hai tai mèo!!!

Công chúa Đào siêu đáng yêu trong game Mario 3D World - Hình 1

Công chúa Đào siêu đáng yêu trong game Mario 3D World - Hình 2

Công chúa Đào siêu đáng yêu trong game Mario 3D World - Hình 3

Công chúa Đào siêu đáng yêu trong game Mario 3D World - Hình 4

Đây là công chúa bản gốc:

Công chúa Đào siêu đáng yêu trong game Mario 3D World - Hình 5

Nguồn Cosplay.com

3.5481479167938-