Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn “sâu”: Bruno, Leone, Giorno

[Game]

Bộ tam cosplayer đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh hóa trang thành các nhân vật trong Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo: Bruno Buccellati do Camui Tooru hóa trang thành, Leone Abbacchio — Kaiten Youkai và Giorno Giovanna — Jeremy.

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn “sâu”: Bruno, Leone, Giorno

Bộ tam cosplayer đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh hóa trang thành các nhân vật trong Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo: Bruno Buccellati do Camui Tooru hóa trang thành, Leone Abbacchio — Kaiten Youkai và Giorno Giovanna — Jeremy.

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo được xuất bản lần đầu trong Weekly Shounen Jump, Nhật Bản.

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 1

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 2

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 3

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 4Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 5

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 6

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 7

Photo: Darya Polyanskaya

Theo trang Fast Company, Instagram đã thực hiện các hành động để xóa hàng triệu tài khoản mà công ty cho là không trung thực, nhưng không rõ hành động này có ảnh hưởng vấn đề trên hay không.
0.78673195838928-