Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn “sâu”: Bruno, Leone, Giorno

[Game]

Bộ tam cosplayer đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh hóa trang thành các nhân vật trong Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo: Bruno Buccellati do Camui Tooru hóa trang thành, Leone Abbacchio — Kaiten Youkai và Giorno Giovanna — Jeremy.

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn “sâu”: Bruno, Leone, Giorno

Bộ tam cosplayer đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh hóa trang thành các nhân vật trong Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo: Bruno Buccellati do Camui Tooru hóa trang thành, Leone Abbacchio — Kaiten Youkai và Giorno Giovanna — Jeremy.

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo được xuất bản lần đầu trong Weekly Shounen Jump, Nhật Bản.

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 1

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 2

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 3

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 4Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 5

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 6

Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của JoJo với bộ tam diễn sâu: Bruno, Leone, Giorno - Hình 7

Photo: Darya Polyanskaya

3.3128709793091-