Daily cosplay: Chiến tranh giữa các vì sao

[Game]

Nhìn thấy những thanh kiếm sặc sỡ thế này là liên tưởng ngay đến Star Wars. Đúng vậy, đây là ảnh cosplay phim Chiến tranh giữa các vì sao mà trang Facebook của Cosplayculture đã đăng. Ít mà chất!

Daily cosplay: Chiến tranh giữa các vì sao

Nhìn thấy những thanh kiếm sặc sỡ thế này là liên tưởng ngay đến Star Wars. Đúng vậy, đây là ảnh cosplay phim Chiến tranh giữa các vì sao mà trang Facebook của Cosplayculture đã đăng. Ít mà chất!

Daily cosplay: Chiến tranh giữa các vì sao - Hình 1

Daily cosplay: Chiến tranh giữa các vì sao - Hình 2Daily cosplay: Chiến tranh giữa các vì sao - Hình 3

Daily cosplay: Chiến tranh giữa các vì sao - Hình 4

Tác phẩm ra mắt dưới dạng tiểu thuyết, truyện tranh và được chuyển thể thành phim.

Daily cosplay: Chiến tranh giữa các vì sao - Hình 5

Nguồn Facebook

0.59634900093079-