Game > Back

Dead Frontier 2: Tựa game online ‘đóng bỉm’ hoàn toàn miễn phí sắp ra mắt đầu tháng 9

Dead Frontier 2 sẽ ném game thủ vào một thế giới đầy xác sống đột biến vô cùng kinh hãi nhưng cũng đầy thú vị.

Dead Frontier 2: Tựa game online ‘đóng bỉm’ hoàn toàn miễn phí sắp ra mắt đầu tháng 9