Game > Back

Game thủ Rules of Survival góp ý nên xóa bớt skin cho bớt lag

Đây là một góp ý hết sức chân thành và nghe cũng rất hợp lý của game thủ Rules of Survival tâm huyết.

Game thủ Rules of Survival góp ý nên xóa bớt skin cho bớt lag