Game > Back

Giờ mới bắt đầu chơi World of Warcraft liệu có muộn quá không?

Dường như tựa game MMORPG 14 năm tuổi này không mấy mặn mà trong việc lôi kéo những người chơi mới.

Giờ mới bắt đầu chơi World of Warcraft liệu có muộn quá không?