Lia de Beaumont trong ảnh cosplay đẹp không thể chê

[Game]

Lia de Beaumont là nhân vật trong anime Le Chevalier D'Eon, bộ phim kể về hành trình của D'Eon đi tìm nguyên nhân cái chết của chị gái Lia, sau khi xác Lia trôi dạt vào Paris. Dần dần, D'eon tìm ra những bí mật mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Lia de Beaumont trong ảnh cosplay đẹp không thể chê

Lia de Beaumontnhân vật trong anime Le Chevalier D’Eon, bộ phim kể về hành trình của D’Eon đi tìm nguyên nhân cái chết của chị gái Lia, sau khi xác Lia trôi dạt vào Paris. Dần dần, D’eon tìm ra những bí mật mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Lia de Beaumont được cosplay bởi Jibril, còn D’Eon là do Berrycosplay hóa trang thành.

Lia de Beaumont trong ảnh cosplay đẹp không thể chê - Hình 1

Lia de Beaumont trong ảnh cosplay đẹp không thể chê - Hình 2

Lia de Beaumont trong ảnh cosplay đẹp không thể chê - Hình 3

Lia de Beaumont trong ảnh cosplay đẹp không thể chê - Hình 4

Lia de Beaumont trong ảnh cosplay đẹp không thể chê - Hình 5

Lia de Beaumont trong ảnh cosplay đẹp không thể chê - Hình 6

Nguồn Deviantart

6.0010561943054-