Game > Back

LMHT: Những đợt buff khủng khiếp sẽ đến với Người Giữ Búa trong bản cập nhật 8.12

Những thay đổi đối với Poppy và Taliyah có thể đến với Liên Minh Huyền Thoại Patch 8.12, theo bản cập nhật thứ sáu cho Public Beta Environment (PBE) của trò chơi, cũng bao gồm các chỉnh sửa cho Cuồng Đao Guinsoo và loại bỏ Cờ Lệnh Hiệu Triệu ra khỏi cửa hàng.

LMHT: Những đợt buff khủng khiếp sẽ đến với Người Giữ Búa trong bản cập nhật 8.12