Ngao Khuyển Inuyasha – bán yêu trong bộ truyện cùng tên được cosplay với đôi tay “nhuốm máu”

[Game]

Inuyasha do mangaka Takahashi Rumiko chắp bút và được chuyển thể thành anime. Inuyasha kể về cuộc hành trình đi tìm Ngọc Tứ Hồn của nhóm bạn Inuyasha, Kagome, Miroku, Sango và Shippo.

Ngao Khuyển Inuyasha – bán yêu trong bộ truyện cùng tên được cosplay với đôi tay “nhuốm máu”

Inuyasha do mangaka Takahashi Rumiko chắp bút và được chuyển thể thành anime. Inuyasha kể về cuộc hành trình đi tìm Ngọc Tứ Hồn của nhóm bạn Inuyasha, Kagome, Miroku, Sango và Shippo.

Inuyasha gắn liền với thế hệ 9X lẫn 10X bằng hình ảnh bán yêu có mái tóc bạch kim, trang phục đỏ và thanh kiếm Thiết Toái Nha. Đó là những điểm đặc trưng của nhân vật được đưa vào ảnh cosplay, do WhiteRaven thể hiện.

Ngao Khuyển Inuyasha - bán yêu trong bộ truyện cùng tên được cosplay với đôi tay nhuốm máu - Hình 1

Ngao Khuyển Inuyasha - bán yêu trong bộ truyện cùng tên được cosplay với đôi tay nhuốm máu - Hình 2

Ngao Khuyển Inuyasha - bán yêu trong bộ truyện cùng tên được cosplay với đôi tay nhuốm máu - Hình 3

Ngao Khuyển Inuyasha - bán yêu trong bộ truyện cùng tên được cosplay với đôi tay nhuốm máu - Hình 4

Ngao Khuyển Inuyasha - bán yêu trong bộ truyện cùng tên được cosplay với đôi tay nhuốm máu - Hình 5

Nguồn Deviantart

3.0882360935211-