Game > Back

[PBE 8.14 lần 7] Cơ chế chiêu W của Fizz bị thay đổi, Karma được tăng sức mạnh

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 8.14 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.

[PBE 8.14 lần 7] Cơ chế chiêu W của Fizz bị thay đổi, Karma được tăng sức mạnh