Game > Back

REFUND GAMING của Việt Nam xuất hiện ấn tượng trong video giới thiệu giải PUBG chung kết thế giới

Đây là đoạn video giới thiệu về các team châu Á tham dự giải PUBG chung kết thế giới (PGI) sẽ diễn ra vào ngày 25/7 tới tại Đức.

REFUND GAMING của Việt Nam xuất hiện ấn tượng trong video giới thiệu giải PUBG chung kết thế giới