Game > Back

Rules of Survival: Thứ tự ưu tiên khi lựa chọn vũ khí để chiến đấu trong cự ly hẹp

Việc nhảy xuống mái các công trình ở những khu vực đông đúc để loot được nhiều trang bị, phụ kiện là điều mà nhiều game thủ Rules of Survival thường làm.

Rules of Survival: Thứ tự ưu tiên khi lựa chọn vũ khí để chiến đấu trong cự ly hẹp