Thành phố đã lên đèn, và em đã… lên đồ!

[Game]

Thành phố đã lên đèn và một ngày dài sắp khép lại! Nghỉ ngơi và thưởng thức một buổi tối ấm áp cùng TinAnime và VuiGhe nhé cả nhà!

Thành phố đã lên đèn, và em đã… lên đồ!

Thành phố đã lên đèn, và em đã... lên đồ!Thành phố đã lên đèn, và em đã... lên đồ!Thành phố đã lên đèn, và em đã... lên đồ!Thành phố đã lên đèn, và em đã... lên đồ!Thành phố đã lên đèn, và em đã... lên đồ!Thành phố đã lên đèn, và em đã... lên đồ!Thành phố đã lên đèn, và em đã... lên đồ!Thành phố đã lên đèn, và em đã... lên đồ!Thành phố đã lên đèn, và em đã... lên đồ!

Misaki Mei (Tổng hợp)

4.5428478717804-