Game > Back

The King of Fighters GO – Đi bắt các chiến binh đường phố theo style Pokemon GO

Trong The King of Fighters GO, thay vì đi bắt Pokemon thì người chơi có thể bắt các nhân vật mang tính biểu tượng của series KOF ngay trên đường phố.

The King of Fighters GO – Đi bắt các chiến binh đường phố theo style Pokemon GO