Game > Back

Thêm một tựa game nữa kiên quyết loại bỏ Loot Box

Nói không với Loot Box là điều mà nhiều NPH đang triển khai để tạo ra môi trường game lành mạnh hơn

Thêm một tựa game nữa kiên quyết loại bỏ Loot Box