giải vô địch đỉnh cao của châu Âu

Ngày vui của Ronaldo, ngày buồn của Messi

Ngày vui và ngày buồn của hai kỳ phùng Messi và Ronaldo...