Ha Sung Woon

Thể hiện kĩ năng nhảy xuất sắc, thành viên WANNA ONE được Charlie Puth khen ngợi bằng hành động này

Màn nhảy solo We Don't Talk Anymore của Ha Sung Woon (WANNA ONE) đã được Charlie Puth để ý đến và khen ngợi.