hai vợ chồng

Chồng nguyện vào địa ngục vì vợ

Có hai vợ chồng nọ cãi nhau chí chóe suốt ngày.

Khi chu du khắp miền viễn Tây trong Red Dead Redemption 2, bạn sẽ chứng kiến những chi tiết kinh dị trong Red Dead Redemption 2 con hơn cả trong phim nữa.
Có hai vợ chồng cùng lên xe buýt tại bến xe. Người chồng trông còn khá trẻ, còn cô vợ thì trông có vẻ già hơn chồng rất nhiều.