HAON

Tiếp tục series ‘khô máu’ với các giải thưởng cuối năm: SMA 2018 công bố tiêu chí trao giải và danh sách đề cử cho 4 hạng mục bình chọn

Theo dự kiến, lễ trao giải Seoul Music Awards 2018 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 1 năm sau!