Hơn 10% khách hàng tại Trung Quốc

Ford nộp bằng sáng chế cho quy trình khử “mùi xe mới”

Hơn 10% khách hàng tại Trung Quốc phàn nàn về mùi nội thất “đặc trưng” của xe mới 100%.