iPhone Xs và iPhone Xs Max

iPhone Xs và iPhone Xs Max thê thảm cỡ nào trong dịp mua sắm vừa qua?

Bằng nhiều cách khác nhau, doanh số bán iPhone trong dịp mua sắm cuối năm vẫn không khá lên là bao.