ký sinh trùng

Mù mắt vì để lọt ký sinh trùng vào kính áp tròng trong khi tắm

Thông qua vòi hoa sen, ký sinh trùng đã ẩn mình trong giác mạc, tạo thành một cái kén trong mắt và ảnh hưởng đến toàn bộ thị giác của bệnh nhân.

Doanh thu ấn tượng của Venom có thể khiến Sony nghĩ lại về việc cho đi các nhân vật Marvel mình đang nắm trong tay, nhất là Spider-Man.