Lee Seung Hyun

Nhóm nhạc Kpop đâm đơn kiện nhà sản xuất vì tội bạo hành

Mới đây, 2 thành viên của ban nhạc The East Light là Lee Seok Cheol và Lee Seung Hyun tuyên bố sẽ họ sẽ đâm đơn kiện nhà sản xuất vì tội bạo hành họ từ năm 2015.