Luyện Luyện

Phim của Triệu Lệ Dĩnh và Trịnh Sảng là nguyên nhân khiến ‘Hạo Lan truyện’ dời lịch chiếu?

Trước ba ngày công chiếu, weibo chính thức của Hạo Lan truyện đột ngột tuyên bố tạm ngưng phát sóng và đâu là nguyên nhân thực sự bên trong?