Max Tanker

Dấu hiệu nhận biết của một game thủ ‘chuyên gánh team’

Có một loại game thủ chuyên gánh đồng đội nhưng cực kỳ khiếm tốn, không bao giờ nhận chiến công về mình.