Messi thì bị gãy tay phải

Ngày vui của Ronaldo, ngày buồn của Messi

Ngày vui và ngày buồn của hai kỳ phùng Messi và Ronaldo...