Mong rời khỏi

CoreJJ, Haru và Mong rời khỏi Gen.G Esports

CoreJJ, Haru và Mong rời khỏi GEN trong giai đoạn chuyển nhượng khiến cộng đồng LMHT Hàn Quốc đang khá hoang mang tương lai của những game thủ này: