Người mẫu Jin Lu khoe đường cong tinh tế với phong thái sang trọng

Cùng ngắm người mẫu Jin Lu

Người mẫu Jin Lu khoe đường cong tinh tế với phong thái sang trọng

Người mẫu Jin Lu khoe đường cong tinh tế với phong thái sang trọng - Hình 1

Người mẫu Jin Lu khoe đường cong tinh tế với phong thái sang trọng - Hình 2

Người mẫu Jin Lu khoe đường cong tinh tế với phong thái sang trọng - Hình 3

Người mẫu Jin Lu khoe đường cong tinh tế với phong thái sang trọng - Hình 4

Người mẫu Jin Lu khoe đường cong tinh tế với phong thái sang trọng - Hình 5

Người mẫu Jin Lu khoe đường cong tinh tế với phong thái sang trọng - Hình 6

Người mẫu Jin Lu khoe đường cong tinh tế với phong thái sang trọng - Hình 7

Người mẫu Jin Lu khoe đường cong tinh tế với phong thái sang trọng - Hình 8

Theo Internet

Theo trang Fast Company, Instagram đã thực hiện các hành động để xóa hàng triệu tài khoản mà công ty cho là không trung thực, nhưng không rõ hành động này có ảnh hưởng vấn đề trên hay không.
0.12425804138184-