phân loại rác

Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng công nghệ đổi rác lấy quà

Từ ngày 24/11, tại TP. HCM, dự án phân loại rác tại nguồn theo hình thức mới đã chính thức được triển khai. Người dân có thể tải ứng dụng Mgreen để gọi cho đội thu gom và chọn giờ đổi quà.

Ngày 24.11, TPHCM chính thức áp dụng quy định về phân loại rác tại nguồn (PLRTN) cho mọi người dân sinh sống trên địa bàn TP. Theo đó, lần đầu tiên, một phần mềm ứng dụng đã được triển khai phục vụ cho việc thu gom rác...