phế quản

Bác sĩ hoảng hốt khi bệnh nhân đang điều trị tim thì ho ra cả phổi

Bệnh nhân 36 tuổi ở Mỹ, đã nhập viện và đang điều trị tim thì lâm vào một cơn ho khủng khiếp đến nỗi ho ra cả một phần phổi trong cơ thể.

Mang dị vật trong phổi suốt 40 năm nhưng anh Paul Baxter vẫn chẳng hay đến sự tồn tại của nó.