Cung Đường Tội Lỗi tập 31, 32 – Vợ chồng Yến bị Phú Thịnh bày trò siết nợ, buộc phải bán hết cổ phần

Trong 2 tập 31, 32, Cung Đường Tội Lỗi đang tiếp tục những âm mưu, thủ đoạn quá tàn khốc của bộ ba bà Tuyết (Thân Thuý Hà), ông Hòa (Huỳnh Anh Tuấn) và Phú Thịnh (Quốc Trường). Chỉ vì lớn tiếng với ông Hòa và dọa sẽ đưa bằng được cháu mình là Quân lên nắm quyền công ty khiến vợ chồng cô Yến (NSUT Mỹ Uyên) bị dồn vào

Cung Đường Tội Lỗi tập 31, 32 – Vợ chồng Yến bị Phú Thịnh bày trò siết nợ, buộc phải bán hết cổ phần

Trong 2 tập 31, 32, Cung Đường Tội Lỗi đang tiếp tục những âm mưu, thủ đoạn quá tàn khốc của bộ ba bà Tuyết (Thân Thuý Hà), ông Hòa (Huỳnh Anh Tuấn) và Phú Thịnh (Quốc Trường). Chỉ vì lớn tiếng với ông Hòa và dọa sẽ đưa bằng được cháu mình là Quân lên nắm quyền công ty khiến vợ chồng cô Yến (NSUT Mỹ Uyên) bị dồn vào đường cùng.