rau ngải

Tin được không, thực đơn cơm tối 3 người chỉ hơn 30 nghìn đồng

Thực đơn cơm tối đơn giản dưới đây chỉ chi phí khoảng hơn 30 nghìn đồng nhưng lại rất đưa cơm lắm đấy.